หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อความทั้งหมด   
 
หน้าแรก
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสุรินทร์ คะ
 ประวัติหน่วยงาน


ประวัติสหกรณ์

1. ที่ตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสุรินทร์ จำกัด เลขที่ 4/14-15 ถนนเทศบาล 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
2. ประวัติสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสุรินทร์ จำกัด เกิดจากการรวมตัวของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการบริหารงานสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ สหกรณ์จดทะเบียน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2544 มีคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จำนวน 95 คน การดำเนินธุรกิจในระยะเริ่มแรก ได้อาศัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นระยะเวลา 5 เดือน จากนั้นได้ย้ายที่ทำการไปยัง สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด ได้แบ่งพื้นที่ให้เช่าให้ดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2552 ในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2544 – 2547 ประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจาก ในปี 2545 สหกรณ์ได้จ้างพนักงาน จำนวน 1 อัตรา และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แต่สหกรณ์ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ เนื่องจากมีเงินทุนไม่เพียงพอแต่การบริหารงาน สมาชิกยื่นกู้ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้รับเงินกู้ ทำให้สมาชิกขาดความเชื่อมั่นในการบริหารงานสหกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2549 สหกรณ์ได้หาเงินทุนจากสถาบันการเงินอื่น คือ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัดโดยกู้ยืมในจำนวนเงิน 2,000,000 บาท มาดำเนินธุรกิจ จากนั้นการบริหารงานมีสภาพคล่องมากขึ้น ทำให้การบริหารงานมีกำไรเพิ่มขึ้นตามลำดับ

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสุรินทร์ จำกัด All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-04-01 (7853 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

สงวนลิขสิทธิ์ 2012 © สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสุรินทร์ จำดัด
4/14-15 ถนนเทศบาล 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังวัดสุรินทร์ 32000 
Tel. 044-520717 , Fax 044-520717-17  จำนวนผู้เข้าชมเริ่มนับตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2555
themes by am